Wieczorek, Łukasz, i Z. Lasocik. „Legal and Social Implications of Sexual Services Other Than Prostitution: Prawne I społeczne Konsekwencje usług Seksualnych Innych Niż Prostytucja”. Archiwum Kryminologii, nr XLII/2, luty 2021, s. 133-74, doi:10.7420/AK2020U.