Jaworska-Wieloch, A., i O. Sitarz. „Funkcjonalność I adekwatność środka Karnego I obowiązku Probacyjnego Nakazu Opuszczenia Lokalu Zajmowanego wspólnie Z Pokrzywdzonym. Czy Regulacje Prawnokarne Odpowiadają Potrzebom osób Pokrzywdzonych?”. Archiwum Kryminologii, nr XLI/1, maj 2019, s. 297-23, doi:10.7420/AK2019G.