Szymanowska, A. „Więźniowie młodociani Poddani Systemowi Programowanego oddziaływania Na Podstawie Badań Psychologiczno-Kryminologicznych”. Archiwum Kryminologii, nr XXVI, maj 2002, s. 53-100, doi:10.7420/AK2001-2002C.