Sitarz, O., i A. Sołtysiak-Blachnik. „Wiktymologiczny Obraz Handlu Ludźmi I Niewolnictwa Na Tle Prawa międzynarodowego I Polskiego Prawa Karnego”. Archiwum Kryminologii, nr XXVIII, styczeń 2006, s. 367-74, doi:10.7420/AK2005-2006X.