Dziekański, P. „Kryminologiczne Uwarunkowania nadużywania Tymczasowego Aresztowania: Criminological Determinants of the Overuse Pre-Trial Detention”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2, grudzień 2021, s. 375-97, doi:10.7420/AK2021.37.