Wiktorska, P. „Zmiany W Kontrolowaniu Przemocy Domowej – Aspekty Prawne, Kryminologiczne I społeczne: Changes in Controlling Domestic Violence – Legal, Criminological and Social Aspects”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2, grudzień 2021, s. 243-66, doi:10.7420/AK2021.36.