Sitarz, O., i A. Jaworska-Wieloch. „Prawo Do Praktyk Religijnych osób Osadzonych W Areszcie śledczym I odbywających Karę Pozbawienia wolności W Teorii I Praktyce Penitencjarnej”. Archiwum Kryminologii, nr XXXIX, styczeń 2017, s. 117-48, doi:10.7420/AK2017D.