Lasocik, Z. „Świadomość społeczna Jako Czynnik Efektywnego Eliminowania Handlu Ludźmi W Polsce: Social Awareness As a Factor of Effective Elimination of Human Trafficking in Poland”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2, grudzień 2021, s. 91-126, doi:10.7420/AK2021.32.