Oldfield, L., i A. . Mills. „Adventures in Populist Discourse: Could a Solution to Penal Populism in New Zealand Be Hiding in Plain Sight? Przygody W Populistycznym Dyskursie: Czy rozwiązanie Problemu Populizmu Penalnego W Nowej Zelandii może Być Ukryte Na Widoku?”. Archiwum Kryminologii, nr XLIV/1, lipiec 2022, s. 253-82, doi:10.7420/AK2021.30.