Włodarczyk-Madejska, J., M. Kopeć, i G. Goździk. „O przestępczości cudzoziemców I przestępczości Wobec cudzoziemców W Polsce Na Podstawie Statystyki Policyjnej: Immigrants’ Crime and Victimization in Poland Based on Police Statistics”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2, grudzień 2021, s. 267-14, doi:10.7420/AK2021.17.