Stańdo-Kawecka, B. „Populacja więzienna W Polsce W Pierwszym Roku Pandemii COVID-19: Prison Population in Poland in the First Year of the COVID-19 Pandemic”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2, grudzień 2021, s. 127-49, doi:10.7420/AK2021.21.