Woźniakowska-Fajst, D., i K. Witkowska-Rozpara. „How Neoclassical Criminology, Penal Populism and COVID-19 Helped to Escalate the Repressiveness of Criminal Law – the Case of Poland: Jak Kryminologia Neoklasyczna, Populizm Penalny I COVID-19 pomogły W zwiększeniu Represji Karnej W Polsce”. Archiwum Kryminologii, nr XLIV/1, lipiec 2022, s. 77-106, doi:10.7420/AK2021.27.