Hogg, R. „Rethinking Populism and Its Threats and Possibilities: Ponowne Zastanowienie Się Nad Populizmem – Jego Wyzwaniami I możliwościami”. Archiwum Kryminologii, nr XLIV/1, lipiec 2022, s. 15-38, doi:10.7420/AK2021.22.