Sitarz, O. „Protection of Christian Values – Penal Populism or a Rational Decision on Criminalization? Ochrona wartości chrześcijańskich – Populizm Penalny Czy Racjonalna Decyzja Kryminalizacyjna?”. Archiwum Kryminologii, nr XLIV/1, lipiec 2022, s. 39-76, doi:10.7420/AK2021.20.