Matczak, A. „Czym Jest Miasto sprawiedliwości Naprawczej? What Is a Restorative City?”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2, grudzień 2021, s. 399-27, doi:10.7420/AK2021.19.