Lasocik, Z. „Is Research on Forced Labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue: Czy Badania Nad Pracą Przymusową Są rzeczywiście Na «wczesnym etapie»? Wprowadzenie Do Numeru Tematycznego”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1, maj 2021, s. 7-18, doi:10.7420/AK2021.10.