Lasocik, Z. „Forced Labour – Well-Hidden Mechanisms of Dependence and Enslavement: Praca Przymusowa – Ukryte Mechanizmy zależności I Zniewolenia”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1, maj 2021, s. 271-94, doi:10.7420/AK2021.05.