Arévalo Sánchez, S., J. P. García Sepúlveda, i J. Winterdyk. „Using Design Thinking and Innovation Camps to Combat Forced Labour: A Case Example: Myślenie Kreatywne I Obozy Innowacyjne, Jako Instrumenty Eliminowania Pracy Przymusowej - Studium Przypadku”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1, maj 2021, s. 249-70, doi:10.7420/AK2021.14.