Bryant, K., i B. Joudo. „Are We ‘leaving No-One behind’? How Gaps in Modern Slavery Programmes Allow Forced Labour Among Adolescent Girls in the Garment and Textile Industries: Czy Nikogo «nie zostawiliśmy Z tyłu»? Jak Luki W Programach przeciwdziałania Niewolnictwu umożliwiają Pracę Przymusową Nastoletnich dziewcząt W przemyśle odzieżowym I Tekstylnym”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1, maj 2021, s. 19-46, doi:10.7420/AK2021.08.