Musikawong, S., i P. Rzonca. „Debt Bondage in Human Trafficking: US Agriculture and Thailand Fisheries Primed for Labour Exploitation: Niewola Za długi: Rolnictwo Stanów Zjednoczonych I rybołówstwo Tajlandii Gotowe Na Pracę Przymusową”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1, maj 2021, s. 169-93, doi:10.7420/AK2021.11.