Windt, S. “The Unspoken Phenomenon: Forced Labour in Hungary: Przemilczane Zjawisko: Praca Przymusowa Na Węgrzech”. Archives of Criminology, no. XLIII/1, May 2021, pp. 119-41, doi:10.7420/AK2021.03.