Pavlović Vinogradac, V. “‘It’s Not Worth It, it’s Just a bike’. Reporting Property Crimes in South-Eastern European Countries: „Nie Warto, to Tylko rower” – zgłaszanie przestępstw Przeciwko Mieniu W Krajach Europy Południowo-Wschodniej”. Archives of Criminology, no. XLII/2, Feb. 2021, pp. 9-25, doi:10.7420/AK2020J.