Grzyb, M. „‘We Condemn Abusing Violence Against women’. The Criminalization of Domestic Violence in Poland: «Potępiamy nadużywanie Przemocy Wobec kobiet». O Kryminalizacji Przemocy Domowej W Polsce”. Archiwum Kryminologii, nr XLII/1, wrzesień 2020, s. 163-8, doi:10.7420/AK2020I.