Klimczak, J., i M. Niełaczna. „Extreme Criminal Penalties - Death Penalty and Life Imprisonment in the Polish Penal and Penitentiary System: Skrajne Kary Kryminalne – Kara śmierci I dożywotniego więzienia W Polskim Systemie Karnym I Penitencjarnym”. Archiwum Kryminologii, nr XLII/1, luty 2023, s. 225-52, doi:10.7420/AK2020F.