Windt, S., i P. Deres. „The Characteristics of Trafficking in Human Beings in Hungary and Romania: Charakterystyka Zjawiska Handlu Ludźmi Na Węgrzech I W Rumunii”. Archiwum Kryminologii, nr XLII/1, czerwiec 2020, s. 139-61, doi:10.7420/AK2020M.