Stępniak, P. „Systemowa pozorność Resocjalizacji Penitencjarnej W świetle Badań Empirycznych. Propozycje Zmian”. Archiwum Kryminologii, nr XXXIV, styczeń 2012, s. 91-133, doi:10.7420/AK2012C.