[1]
A. Gutkowska i M. Fajst, „Problematyka rozmieszczania skazanych w świetle kulturowych aspektów obecności cudzoziemców w polskich zakładach karnych”, AK, nr XXXVI, s. 293–323, sty. 2014.