[1]
G. Kudlak, „Terapia uzależnień od środków odurzających i psychotropowych w warunkach więziennych, w kontekście przeciwdziałania prizonizacji”, AK, nr XXXVI, s. 259–278, sty. 2014.