[1]
M. Niełaczna, „"Człowiek w akwarium" - postępowanie z więźniami «niebezpiecznymi» w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach”, AK, nr XXXVI, s. 163–225, sty. 2014.