[1]
P. Stępniak, „Dylematy pracy penitencjarnej z więźniami odbywającymi skrajnie długie kary pozbawienia wolności”, AK, nr XXXVI, s. 133–162, sty. 2014.