[1]
Łukasz Wieczorek i Z. Lasocik, „Legal and social implications of sexual services other than prostitution: Prawne i społeczne konsekwencje usług seksualnych innych niż prostytucja”, AK, nr XLII/2, s. 133–174, luty 2021.