[1]
A. Jaworska-Wieloch i O. Sitarz, „Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych?”, AK, nr XLI/1, s. 297–323, maj 2019.