[1]
M. Płatek, „Kreowanie «groźnych, niebezpiecznych i złych»”, AK, nr XLI/1, s. 125–217, luty 2023.