[1]
J. Pratt i M. Grzyb, „Criminal justice in an age of populism: Introduction to the Special Issue: Karanie w czasach populizmu. Wprowadzenie do Numeru Specjalnego”, AK, nr XLIV/1, s. 5–13, lip. 2022.