[1]
P. Wiktorska, „Zmiany w kontrolowaniu przemocy domowej – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne: Changes in controlling domestic violence – legal, criminological and social aspects”, AK, nr XLIII/2, s. 243–266, grudz. 2021.