[1]
J. Mierzwińska-Lorencka, „Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w krajach skandynawskich: Juvenile justice in Scandinavia”, AK, nr XLIII/2, s. 347–374, grudz. 2021.