[1]
O. Sitarz i A. Jaworska-Wieloch, „Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej”, AK, nr XXXIX, s. 117–148, sty. 2017.