[1]
Z. Lasocik, „Świadomość społeczna jako czynnik efektywnego eliminowania handlu ludźmi w Polsce: Social awareness as a factor of effective elimination of human trafficking in Poland”, AK, nr XLIII/2, s. 91–126, grudz. 2021.