[1]
M. Corcoran, „Populism, scandal management and state-facilitated "covid-corruption" in the United Kingdom: Populizm, zarządzanie skandalem i facylitowana przez państwo «korupcja covidowa» w Wielkiej Brytanii”, AK, nr XLIII/2, s. 39–61, grudz. 2021.