[1]
L. Oldfield i A. . Mills, „Adventures in populist discourse: Could a solution to penal populism in New Zealand be hiding in plain sight? Przygody w populistycznym dyskursie: czy rozwiązanie problemu populizmu penalnego w Nowej Zelandii może być ukryte na widoku?”, AK, nr XLIV/1, s. 253–282, lip. 2022.