[1]
J. Włodarczyk-Madejska, M. Kopeć, i G. Goździk, „O przestępczości cudzoziemców i przestępczości wobec cudzoziemców w Polsce na podstawie statystyki policyjnej: Immigrants’ crime and victimization in Poland based on police statistics”, AK, nr XLIII/2, s. 267–314, grudz. 2021.