[1]
B. Stańdo-Kawecka, „Populacja więzienna w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19: Prison population in Poland in the first year of the COVID-19 pandemic”, AK, nr XLIII/2, s. 127–149, grudz. 2021.