[1]
I. Mahoney, K. Teague, M. Long, i B. Winder, „Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice: Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej. ”, AK, nr XLIV/1, s. 123–145, lip. 2022.