[1]
D. Woźniakowska-Fajst i K. Witkowska-Rozpara, „How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland: Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce”, AK, nr XLIV/1, s. 77–106, lip. 2022.