[1]
Z. Lasocik, „Is research on forced labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue: Czy badania nad pracą przymusową są rzeczywiście na «wczesnym etapie»? Wprowadzenie do Numeru tematycznego”, AK, nr XLIII/1, s. 7–18, maj 2021.