[1]
Z. Lasocik, „Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement: Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia”, AK, nr XLIII/1, s. 271–294, maj 2021.