[1]
S. Arévalo Sánchez, J. P. García Sepúlveda, i J. Winterdyk, „Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example: Myślenie kreatywne i obozy innowacyjne, jako instrumenty eliminowania pracy przymusowej - studium przypadku”, AK, nr XLIII/1, s. 249–270, maj 2021.