[1]
S. Musikawong i P. Rzonca, „Debt bondage in human trafficking: US agriculture and Thailand fisheries primed for labour exploitation: Niewola za długi: rolnictwo Stanów Zjednoczonych i rybołówstwo Tajlandii gotowe na pracę przymusową”, AK, nr XLIII/1, s. 169–193, maj 2021.