[1]
K. Gönczöl, „‘Let there be order!’: Rising criminal populism in Hungary: «Niech zapanuje porządek!»: Rosnący populizm penalny na Węgrzech”, AK, nr XLIV/1, s. 107–122, lip. 2022.