[1]
S. Windt, “The unspoken phenomenon: Forced labour in Hungary: Przemilczane zjawisko: praca przymusowa na Węgrzech”, AK, no. XLIII/1, pp. 119–141, May 2021.